Produkter och tjänster för

Nära dig

Carl Stahl reparation

Utrustning som används ofta slits ut. Och detta även med största omsorg och regelbundet underhåll. Eller så upptäcks det vid den årliga inspektionen defekter som gör att utrustningen inte längre kan användas på ett säkert sätt. Utrustningen måste tillfälligt tas ur drift och, om det fortfarande är möjligt och ekonomiskt försvarbart, repareras. Vi tar hand om den här uppgiften åt dig.

Reparaturservice ReparaturserviceReparaturservice

Carl Stahls reparationsservice ger dig många fördelar:

  • Kompetent och tillverkaroberoende: Vår kvalificerade servicepersonal reparerar och inspekterar din utrustning av alla fabrikat.
  • Aktuell: Vi utför reparationer och inspektioner enligt aktuella tillverkarspecifikationer.
  • Ekonomiskt: Tack vare snabb omsättning på produkterna får du tillbaka din utrustning på kort tid.
  • I enlighet med gällande lagstiftning: Reparationstjänsten finns i Utrustningshanteringen från Carl Stahl. På så sätt säkerställer vi att alla resultat av reparationen och den efterföljande inspektionen dokumenteras tydligt och på ett juridiskt korrekt sätt.
  • Auktoriserad: Har du hydraulisk utrustning som ska repareras? Det är inga problem. Carl Stahls serviceverkstad i Süßen är en service- och reparationsverkstad som är auktoriserad av Hi-Force.
  • I din närhet: Vi reparerar din utrustning i Sverige men även på 23 anläggningar i Tyskland. 

Vår reparationsservice är tillverkaroberoende - vi reparerar och inspekterar verktyg av alla märken.

Kontakta oss