Produkter och tjänster för

Nära. Strukturerad. Tillförlitlig.

Konsultation att lita på

Vi finns där för dig.

Närhet till kunden och personlig expertrådgivning är en del av vårt företags DNA. Med 100-tals välutbildade specialistrådgivare runt om i världen följer dig genom hela produktlivscykeln. Säkerheten för våra kunder, deras anställda och deras arbetsprocesser är syftet med vår verksamhet. Vi strävar alltid efter förtroendefulla, goda och långsiktiga relationer som erbjuder våra kunder hållbara och varaktiga fördelar med mervärde och som inte drivs av kortsiktig vinstmaximering.

På så sätt kan vi erbjuda dig skräddarsydda arbetsplatslösningar - för ökad säkerhet, ergonomi och effektivitet. Vi arbetar innovativt och omprövar ständigt våra processer och produkter för att hitta hållbara lösningar som gäller även i morgon.


Kontakta oss

Vi löser problem genom hela produktens livscykel

För ett företag är effektiviteten i de operativa processerna avgörande och har ett direkt inflytande på företagets framgång. Samtidigt bär företaget som ansvarig det totala ansvaret för säkerheten hos sin personal. Det är inte alltid lätt att förena dessa två. Därför är det en fördel för varje företagare att kunna förlita sig på experter. Konsulterna från Carl Stahl är experter när det gäller skräddarsydda arbetsplatslösningar för ökad säkerhet, effektivitet och ergonomi. Det har vi bevisat i över 100 år.

 

Vi ser oss mer som problemlösare än produktsäljare. Personlig dialog och närhet till våra kunder är mycket viktigt för oss. Carl Stahls tekniska konsulter följer dig genom hela produktens livscykel. Vår expertis sträcker sig från planering till projektstart, byggfas och montering, driftsättning, applikationsutbildning och specialseminarier, inspektion och produktoptimering. För att klara denna utmaning använder sig Carl Stahl av ett nätverk av andra experter och agerar oberoende av tillverkare. Det innebär att vi alltid kan erbjuda dig den optimala lösningen för dina behov.

Få en inblick i våra projekt

Produktvielfalt von Carl Stahl entdecken

Please accept the marketing cookies", to view this video.

Bred produktportfölj med välkända partners

Produktvielfalt von Carl Stahl entdecken

Vi förverkligar allt detta med en bred portfölj av produktlösningar från välrenommerade partners samt en mycket omfattande portfölj av tjänster. Oavsett hur du väljer att komma in i Carl Stahl-världen kommer du alltid att dra nytta av utmärkt expertis.


Upptäck mångfalden i portföljen

Använd vår expertis för att skydda dina anställda och förbättra din operativa effektivitet.

Processrådgivning, analys och optimering

Våra expertrådgivare kan analysera komplexa uppgifter och utveckla lösningar för att lösa dem. De kan hjälpa till att diagnostisera och åtgärda fel, identifiera svaga punkter och ge förslag på förbättringar. Potentiella partners hjälper dig med allt från processkonsultation till processanalys och processoptimering. På så sätt kan du förbättra din operativa effektivitet, sänka kostnaderna och stärka din konkurrenskraft.

Stärk dina medarbetare och få råd om ergonomi

Men det är inte allt. Vi hjälper dig också att stärka dina medarbetares kompetens och hälsa. Oavsett om det handlar om att utbilda dina medarbetare i användningen av nya produkter, lämplig utbildning i form av seminarier eller rådgivning om ergonomi på arbetsplatsen. Dina medarbetares kunskaper om faror och användningen av dina driftresurser ökar. Detta ökar processäkerheten och förhindrar felanvändningar med allvarliga konsekvenser.

Uppfyll lagstadgade krav och företagets skyldigheter

Vi ger dig fullt stöd när det gäller att uppfylla dina skyldigheter som företagare. Vi ger dig gärna råd om bedömningen av dina processer och de därmed sammanhängande rättsliga kraven. Om du behöver hjälp med att förbereda motsvarande riskbedömningar eller behöver specialistkunskap om dina processer och system, finns våra expertrådgivare där för att hjälpa dig i ord och handling. Utmana oss. Vi stöder dig som en effektiv partner i alla frågor som rör lyftteknik och arbetssäkerhet. Så kontakta oss idag och dra nytta av vår erfarenhet imorgon.


Kontakta oss