Produkter och tjänster för

Säkerhet framför allt

Inspektionstjänster

Vad säger Arbetsmiljöverket om lyftredskap?

Enligt AFS 2003:6 så ska lyftredskap kontrolleras med bakgrund i säkerheten för operatören.
Detta är något vi tar på största allvar och har alltid med oss säkerhet och hållbarhet i hur vi arbetar. 

Hur ofta måste utrustningen inspekteras?

För de flesta arbetsutrustningar måste kontrolleras minst en gång per år av en behörig person eller oftare beroende på tillverkarens anvisning. Beroende på användningsplats, användningsändamål och intensitet slits utrustningen ut snabbare. För att hålla livslängden så lång som möjligt och för att undvika dyra nyinköp bör det därför ligga i varje företags intresse att regelbundet inspektera sin utrustning. Det sparar pengar. 

Varför lönar det sig att lägga ut inspektionstjänsten till tredjepart? 

Prüfservice von Carl Stahl

Carl Stahl har årtionden av kunskap inom testning och reparation. Mer än 100 välutbildade mobila inspektörer ute på vägarna varje dag i hela Europa och utför inspektion och reparation av utrustning på plats hos kunden eller via en inspektion på produkter skickade till oss.

Inspektörerna utbildas i tekniska innovationer och föreskrifter regelbundet. På så sätt är de uppdaterade inom alla områden och kan på ett optimalt sätt hjälpa dig med det praktiska genomförandet. Carl Stahl och dess inspektörer har många års erfarenhet vilket är en viktig nyckel till framgång för att garantera säkerheten i den professionella bedömningen. Det är ofta mycket svårt för ett företags egna anställda, som bara utför denna aktivitet en gång om året, att få denna professionella bedömning. 

Prüfservice von Carl Stahl

Vissa tillverkare kräver inte bara att den behöriga personen kontrollerar arbetsutrustningen enligt AFS, utan även en uttrycklig utbildning för just den utrustningen. Ibland kan man till och med hitta meningar som denna i bruksanvisningen: "Oberoende av bestämmelserna i de enskilda länderna måste lyftanordningarnas funktionssäkerhet kontrolleras minst en gång per år av auktoriserade HADEF-tekniker eller av en person som har fått kvalificerad utbildning av dem". 

Det finns alltså flera argument för att ge uppdraget till en kompetent, extern partner: 

Den mångsidiga kunskapen om

 • Den senaste tekniken
 • Aktuella föreskrifter och regler
 • Kunskap om flera tillverkare

Samt erfarenheten

 • korrekt användning av arbetsutrustningen 
 • bedömning av säker användning fram till nästa inspektion.

Att upprätthålla dessa resurser och det nödvändiga kunnandet står ofta inte i proportion till inspektionens omfattning och talar därför för externa specialister. Inspektörer från externa företag kan ofta redan under testprocessen bedöma om en reparation är lämplig. 


Hos Carl Stahl finns viktiga reservdelar i servicefordonen samt alla typer av utrustning för testning. Hjärtat i testprocessen och den efterföljande dokumentationen är Carl Stahls utrustningsportal. 

Hur testar Carl Stahl din utrustning? 

Prüfservice von Carl Stahl

För Carl Stahl börjar tjänsten långt före den faktiska inspektionsprocessen. Som en del av vår rådgivning följer vi våra kunder och deras utrustning genom hela produktlivscykeln. Med andra ord säljer vi inte produkter till dig, utan erbjuder dig ett heltäckande och bekymmersfritt paket. Carl Stahls inspektion ger dig tryggheten att veta att du uppfyller kraven från lagstiftaren och garanterar driftberedskapen för din utrustning genom att använda kvalificerade servicetekniker. 

Vi berättar gärna för dig om och hur vi kan hjälpa dig. 


Kontakta oss om inspektioner
 

Carl Stahls servicetekniker arbetar i följande steg: 

Prüfservice von Carl Stahl

Klar och tydlig märkning: Utrustning som ska inspekteras måste först märkas tydligt och utan förvirring. I praktiken sker detta vanligtvis med hjälp av typskyltar med serienummer, streckkoder eller modern RFID-transponderteknik som Chipster från Carl Stahl. Produkter som du köper från Carl Stahl kan redan märkas av oss från fabrik och är därmed direkt förtecknade i din framtida digitala inspektionskatalog. Detta sparar tid vid bedömning av produkterna och dokumentation av idrifttagningen. 

Prüfservice von Carl Stahl

Tydlig identifiering: Använd den tydliga och förvirringsfria identifieringen med RFID, streckkod eller serienummer. På så sätt kan din utrustning identifieras tydligt med hjälp av mobila hjälpmedel, t.ex. multifunktionsläsaren från Carl Stahl. Efter identifieringen får Carl Stahls servicetekniker all relevant information om utrustningen på sin surfplatta. 

Prüfservice von Carl Stahl

Checklist-baserad inspektion: Grunden för våra serviceteknikers tillverkaroberoende checklistebaserade inspektion är alla tillverkarspecifikationer och lagbestämmelser samt integrationen av kundspecifika testkriterier. Kundspecifika testkriterier inkluderar resultaten av riskbedömningen av den tekniska utrustningen från dig som operatör. Punkt för punkt utvärderar våra servicetekniker respektive checklista och ger slutligen en rekommendation för fortsatt drift. Checklistorna, som alltid är uppdaterade, säkerställer en konsekvent inspektionskvalitet på högsta nivå och uppfyller därmed kraven i förordningen om industriell säkerhet. 

Prüfservice von Carl Stahl

Dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning: I slutet av processen får du testcertifikat från oss för varje testad utrustning. Du kan se dessa testresultat direkt i Carl Stahls portal - tillgänglig när som helst och nedladdningsbar 24/7. För alla produkter som redan testats och som nyligen köpts från Carl Stahl kan du identifiera utrustning som ska testas med bara ett klick. Detta ger dig mer tid att ägna åt andra operativa uppgifter. Samtidigt listar det resulterande inspektionscertifikatet alla defekter, skademönster och resultat som avviker direkt i PDF-filen. 

Många goda skäl att välja Carl Stahl

 • Kompetent och oberoende: Våra kvalificerade servicetekniker testar din utrustning av alla fabrikat. 
 • Aktuell: Vi utför testerna enligt den aktuella tillverkarens specifikationer på checklistbasis.
 • Ekonomiskt: Tack vare snabba handläggningstider får du tillbaka din utrustning inom kort tid om det gäller in-house-testning på ett av våra servicecenter eller om vi testar på plats hos dig.
 • Juridiskt säker: Carl Stahls inspektionstjänst är integrerad i Carl Stahls utrustningsportal. Detta säkerställer att alla inspektionsresultat dokumenteras tydligt.
 • Över hela sverige: Vi tillhandahåller service över hela Sverige.
 • Reparation: Om defekter upptäcks på din utrustning under inspektionen som utesluter vidare drift, tar vi hand om en eventuell reparation. 
 • Ombeställning: Om en utrustning inte längre är lämplig för användning under inspektionen, erbjuder vi dig möjligheten att enkelt beställa om utrustningen som en del av Carl Stahls utrustningsportal eller direkt i vår webbshop.
 

Utdrag av utrustning och tjänster vi tillhandahåller

Nedan hittar du ett urval av utrustning som omfattas av Carl Stahls inspektioner. Är du osäker på om din utrustning också kan testas av oss? Välkommen att kontakta oss. 

Zurrketten

Surrningskätting

Surrningskätting i klass 8, 10 och 12.

Hydraulikgeräte

Hydraulik

 

Anschlagmittel und Zubehör

Redskap och tillbehör

Stållineredskap, bandstroppar, rundsling, kättingredskap, lyftöglor, shacklar, krokar och tillbehör.

Serienhebezeuge

Lyftutrustning

Snabblyftblock, spaklyftblock, blockvagnar, linblock. 

Lastaufnahme­mittel

Lastredskap

Lyftok, lyftsaxar, lyfthandskar, C-krokar

Magnete

Magneter

 

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Personlig skyddsutrustning och fallskydd